Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Ochrana povrchovými úpravami

Předběžná úprava - Způsob provedení - Získané vlastnosti

Chemická
• Odmašťování: (benzín, nafta, syntetické látky)
o V rozpouštědlech
o Proudící mokrou párou
• V případě nutnosti následuje:
o neutralizace dříve použitých chemikálií
o Praní součástí ve vodě
• Odstranění tuků, prachu, kovových třísek a brusiva
• Příprava povrchu pro galvanické pokovování

• Moření:
o Oceli ve vodním roztoku kyseliny sírové nebo solné za normální i zvýšené teploty
o Hliníku v alkalických roztocích (např. v hydroxidu sodném)
o Mědi v roztoku kyseliny sírové
• Odrezování v kyselině fosforečné
• Odstranění anorganických nečistot (oxidy, rez, okuje)

• Dekapování součástí ve vodním roztoku kyselin a následné opláchnutí vodou
• Odstranění povrchového filmu, jenž vzniká působením vzduchu na odmaštěné součásti

• Leštění vytvořeného filmu z kovové soli např. na součástech z hliníku a mědi (provádí se v kyselině dusičné, octové a fosforečné)
• Pasivace povrchu (zvýšení odolnosti proti korozi)

Elektrochemická
• Elektrolytické odmašťování v alkalickém roztoku za využití elektrolýzy (elektrolýzou vylučovaný kov tvoří s vodou silný hydroxid, který součást odmašťuje)
• Dosažení největší čistoty povrchu kovových součástí

• Elektrolytické moření ve vodních roztocích kyselin nebo alkalickým roztoků (mnohem rychlejší než chemické moření
• Získání kovově čistého povrchu (odstranění tuků, oxidů, svařovacích prášků)
• Vhodné zejména pro pokovování

• Elektrolytické leštění v lešticích elektrolytech (kyselina sírová, fosforečná) za využití elektrolýzy (povrch součásti - anody - se elektrolyticky rozpouští -> Vyrovnává)
• Vyrovnání povrchových nerovností
• Získání čistého povrchu s velkou optickou odrazivostí

Žádné komentáře:

Okomentovat