Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Postup při kalení z vysoké teploty

• Postup při kalení z vysoké teploty
o Ohřev se zpravidla děje ve dvou nebo třech stupních, vzhledem k tomu, že rychlořezná ocel je citlivá na prudký ohřev (její tepelná vodivost je při nižších teplotách poloviční oproti nelegované oceli)

o Kalí se podle velikosti průřezu součástí:
 Na vzduchu
- Klidném
- Proudícím
 Do oleje

o Pouze oceli s vysokým obsahem wolframem a kobaltem (např. 19 855) se kalí jen na vzduchu
o Velmi vhodné je termální kalení do lázně teplé asi 500°C s následujícím kalení na klidném vzduchu
o Popouštět se má ihned po zakalení (nebezpečí stabilizace austenitu)
o Popouštěcí teploty bývají podle druhu oceli 540 až 590 °C
o Po popouštění zásadně ochlazujeme na vzduchu
o Při prvním popouštěcím cyklu dochází k popouštění primárně vzniklého martenzitu a k precipitaci karbidů
o Při chladnutí z této teploty dojde k rozpadu části zbytkového austenitu na martenzit, který popustíme druhým popouštěcím cyklem, přičemž se opět další, avšak již menší část austenitu zase přemění na martenzit -> V některých případech se popouští až 3x

Žádné komentáře:

Okomentovat