Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Povlaky z kovů a slitin

Povlaky z kovů a slitin
• Kovové povlaky na součástech z plastů
o Zlepšují fyzikální a chemické vlastnosti
o Chrání před škodlivými vlivy okolního prostředí (především, automobilový, elektrotechnický, hodinářský, hračkářský průmysl pro držadla, ozdobné masky, rámy reflektorů, ovládací tlačítka, štítky, kryty vysavačů, budíků, podstavce mixérů, šlehačů, nábytkových kování, armatur)

Chemické pokovování
• Provádí se nejčastěji ponorem
• Lze uplatit, téměř u všech plastů

Vakuové pokovování
• Používá se u materiálů, které nelze galvanicky pokovovat
• Nejčastěji se tvoří povlaky z hliníku a mědi
• Nehodí se pro plynující plasty a polyamidy

Metalizování
• Uplatňuje se jako ochrana součástí z plastů, které snáší teplotu dopadajícího roztaveného kovu (většinou u vytvrditelných plastů)
• Metalizováním se nanáší hliník, nikl, olovo, litina

Galvanické pokovování
• Lze nanášet ochranné povlaky na součásti terpolymerů, některých polypropylenů a polysulfonů
• Pokovovává se různými kovy do libovolných tlouštěk
• Nutné dodržet podobné konstrukční zásady jako při galvanickém pokovování kovů (např. navržení vhodného tvaru)
• Před pokovováním se připravený povrch (odmaštěním, neutralizací a leptáním) opatří vodivým povrchem ze stříbra, mědi nebo niklu

• Pokovovává se:
o Vanovým způsobem (platí stejné zásady jako při pokovování kovového materiálu)
o Děrovaným bubnem s použitím zvonů s galvanickou lázní

Žádné komentáře:

Okomentovat