Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Povrchové kalení

Povrchové kalení
• Je vhodné nelegované oceli a některé oceli legované s obsahem uhlíku 0,45 až 0,60 %, které jsou kalitelné již na značnou tvrdost ->Mohou často vyhovět požadavkům na povrchovou tvrdost (např. u ozubených kol, čepů)

• Oceli s obsahem uhlíku 0,45 až 0,60 se vyznačují ještě vyhovující houževnatostí a pevností jádra zejména tehdy, je-li součást před povrchovým kalením buď normalizačně vyžíhána nebo raději zušlechtěna -> jádro součásti, které není ovlivněno povrchovým kalením si podrží vlastnosti předchozího tepelného zpracování

• Za určitých podmínek je možno povrchově kalit i oceli nástrojové, popř. i odlitky ze šedé či tvárné litiny (např. lože vedení obráběcích strojů)

• Při povrchovém kalení ohříváme povrchové vrstvy velmi rychle na autentizační teplotu s velmi krátkou výdrží na této teplotě -> Teplota ohřevu musí být vyšší než teplota Ac3, podle způsobu ohřevu až o 200 a více stupňů

• Po ohřevu povrchových vrstev na tuto teplotu následuje prudké ochlazení, nejčastěji vodou -> Povrch součásti se zakalí do hloubky, která závisí na hloubce prohřátého povrchu do austenitické oblasti (podle účelu použití 0,5 až 5 mm)

• Tvrdá martenzitická struktura zakaleného povrchu pak přechází přes smíšené rozpadové struktury na původní strukturu jádra

• Značné strukturní rozdíly mezi povrchem a jádrem způsobují vnitřní pnutí, které snížíme okamžitým popouštěním na teploty 150 až 250 °C

Podle způsobu ohřevu na austenitizační teplotu:

Ohřev plamenem
• Používají se většinou kyslíkoacetylénové hořáky (méně často na svítiplyn nebo propan)
• Aby se dosáhlo okamžitého ochlazení po dosažení austenitické struktury v povrchové vrstvě, je vodní sprcha často umístěná v tělese hořáku
• Tloušťka zakalené vrstvy je vždy větší než 2 mm

• Součást ohříváme plamenem
o Postupně
- Zapálený hořák se přiblíží k povrchu součásti
- Po prohřátí povrchu do požadované hloubky se zapne posuv a spustí sprcha
- Vzájemný pohyb hořáku a součásti může být přímočarý nebo rotační

o Jednorázově
- Součást se ohřeje hořákem po celém povrchu a pak se prudce ochladí buď vodní sprchou nebo se ponoří do vodní či olejové lázně
• Hořák a předmět se moho vůči sobě pohybovat nebo být v klidu


Článek podporuje:
plastové ohebné hadice pro chladící kapaliny

Žádné komentáře:

Okomentovat