Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Povrchové úpravy plastů

Povrchové úpravy plastů
• Součásti se chrání proti korozivnímu rozrušování povlaky z nátěrových hmot a z kovů
• Povlak se nespojuje s plasty difuzní mezivrstvou, ale pouze vlivem přilnavosti povlaku k základnímu materiálu -> Dokonalost provedení a vhodnost volby přípravy povrchu základního materiálu je důležitější než u kovů


Předběžná úprava-Způsob provedení-Získané vlastnosti

Odmašťování
-Provádí se v lázních z látek, které poškozují povrch naleptáním nebo bobtnáním (anorganické látky nebo rozpouštědla)
• Produktivitu odmašťování lze zvýšit prostupem ultrazvukového vlnění lázní
-Odstranění tvrdidel a vosků potřebných k lisování některých hmot
• Rozpouštědel nutných k válcování
• Mastnot, potu, prachu a dalších nečistot

Přelakování
-Nanesení nátěrové hmoty, jejiž složku tvoří silikonový olej, který se při zasychání vypaří z povrchu
-Překrytí nejednotného zbarvení

Leptání
-Rozpouštědla nebo roztoky kyselin a zásad mění strukturu a někdy i chemické složení povrchů plastů
-Zlepšení přilnavosti budoucích povlaků z nátěrových hmot
• Úpravou se zakryjí povrchové vady vzniklé předchozím zpracováním


Článek podporuje:
ohebné kloubové plastové hadice

Žádné komentáře:

Okomentovat