Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Zájmena (pronomina)

3) Zájmena (pronomina)
- zastupují podstatná a přídavná jména. Teprve ze situace vyplivá, o kterou osobu, věc, zvíte nebo vlastnost se jedná
- mluvnické kategorie: rod, číslo, pád, vzor, druh - druhy - osobní - já, myty, on
- zvratná - se, si
- přivlastňovací - můj, tvůj, jeho, náš, váš, jejích, svůj
- ukazovací - ten, tento, tenhle, onen, takový, tentýž, sám –
- tázací - kdo, co, jaký, který, čí
- vztažná - jenž, čí, kdož, který, kdo, co - záporná - nikdo, nic, žádný, nijaký, ničí
- neurčitá - někdo, každý, všichni, něco, leckdo, cosi, kdosi, cokoli, málokdo, kdejaký, veškerý
- bezrodová (já, ty, my, se),
- rodová (disponují rodem)

Žádné komentáře:

Okomentovat