Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let 19. století

Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let 19. století

- motiv venkova se u spisovatel těšil značně oblibě - mnoho autorů pochází z venkova. Venkov symbol čistoty názorů.
- sociální a národně osvobozenecké tendence
- v 50. letech 19. století se objevuje v dílech Boženy Němcově, později u V. Hálka nebo u K. Světlé
- Vítězslav Hálek se věnuje v prózách s venkovskou tématikou generačním problémům mezi rodiči a dětmi. Tento námět přetrvává i u autorů 80. let - ti se však více všímají existujících majetkových roz¬díl narušujících soužití lidí.
- cílem umělců bylo zachytit život soudobé vesnice, jeho zvláštnosti a změny, které s sebou přináší rychlí růst průmyslu.
- na okraji zájmu spisovatelů nezůstal ani vztah vesnice a města. Postupně přestává být vesnice ideálním prostředím a protiváhou zkaženého města, přesto idealizace do jisté míry přetrvává.
- řada spisovatelů vedle uměleckých děl vytvářela i odborné studie
- z tvůrců, kteří přispěli k rozvoji venkovské literatury to jsou především: Karel Václav Rais, Tereza Nováková, Josef Holeček, Antal Stašek.
- rozdělení univerzity na českou a německou
- realismus ve vědě – požadavek svobody a pravdy vědeckého bádání
- historické romány s výchovnou tendencí – historická věrnost
- venkovské romány – znalost venkova, národopisné studie
- vliv evropského dramatu – Ibsen, Gogol
- naturalismus – záliba v negativních jevech, pesimismus

Žádné komentáře:

Okomentovat