Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Neohebné slovní druhy

Neohebné slovní druhy6) Příslovce (adverbia)
- vyjadřují bližší okolnosti dějů
- místa - kde, kam - všude, tam, ...
- času - kdy - včera, někdy, ...
- způsobu - jak - vesele, hezky, ...
- míry - jak hodně - dosti, velice, ...
- příčiny - proč - proto, proč, ...
- ve větě mají zpravidla platnost příslovečného určení
- ve spojení s podstatným jménem mají platnost přívlastku neshodného (cesta pěšky)
- také je stupňujeme - podobně jako přídavná jména

7) Předložky (prepozice)
- vyjadřují bližší okolnosti ve spojení se jmény.
- ve větě bývají součástí příslovečného určení, řidčeji předmětu, přívlastku nebo doplňku
- vlastní (původní) - v, do, s, pro, ...
- nevlastní jsou zároveň příslovcem nebo pádem podstatného jména) - kolem, blízko, místo, vedle, kromě

Žádné komentáře:

Okomentovat