Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Obraz první světové války a bolševické revoluce ve světové a české literatuře

Obraz první světové války a bolševické revoluce ve světové a české literatuře

Znaky:
- Doznívá prožitek války
- vzniká nová republika, rozvíjí se věda a technika.
- Lidé jsou nadšeni vznikem nové éry samostatné republiky, ale stále ještě poznamenáni válkou.
- Hospodářská a společenská krize stále trvá.
- Autoři se začínají dělit podle svého přesvědčení.
- Velkou roli sehrál i kontakt se zahraniční literaturou, která mám přinesla spoustu nových proudů např.: moderní avantgardní směry jako byl surrealismus a některé filozofické směry – americký pragmatismus atd.
- V neposlední řadě měly na naši literaturu vliv úvahy o socialistickém realismu, které k nám pronikaly z východu.

Jaroslav Hašek
- který vykresluje obraz 1. světové války ve své knize „Osudy dobrého vojáka Švejka“ – 4 dílné a nedokončené dílo, považováno za geniální satiru na rakouský militarismus, je to světový humoristický román o válce, se spoustou vulgarismů a komických situací
- tím se někdy čtenáři vytrácí hlavní podtext tohoto díla. Čtenář se dobře baví
- V knize se střetávají dvě roviny – šílený chaos a absurdita válčícího světa a optimistická a veselá povaha vojáka Švejka, vzájemnou konfrontací vzniká humorně satirický obraz této doby.

Žádné komentáře:

Okomentovat