Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Nástup nové generace 90. let 19. století generace buřičů

Nástup nové generace 90. let 19. století generace buřičů

- konec 19. století

Znaky:
- rychlé životní tempo
- konkurenční boj, katastrofické představy
- chaos a desorientace
- stavějící se proti soudobé společnosti
- kritická pozornost ke každodenní realitě
- odmítnutí hodnot a ideálů měšťanské společnosti 19. století
- pesimistický životní pocit, beznaděj
- Poezie plná pesimizmu a tendencí negovat dřívější hodnoty.
- Má charakter osobního prožitku, do děl vstupuje motiv moderní civilizace.
- změny se dějí i v poezii – hledání nového uměleckého směru
- vyjádření odporu spisovatelů ke společnosti, její morálce a vkusu
- individualismus
- Projevuje se silný antimilitarizmus a zájem o sociální otázky.
- rozmanitost stylů, směrů, žánrů a různá východiska
- soustředění na vnitřní život člověka, jeho senzibilitu
- právo na osobité vidění světa
- vyjádření osobních zkušeností, prožitků, nálad bez falešných ohledů, zábran morálky
- někteří z této generace se sdružovali v anarchistických kroužcích - hlavní z nich organizoval S. K. Neu¬manu - scházeli se v Olšanské vile - Neumannova vila. Vydával časopis Nový Kult - mluvčím názorů.
- anarchistické názory se promítají do literatury.
- Tíhnou ke kolektivu, ztotožňují se s nimi.
- Jazyk často lidový, nářečí, podoba písní, jednodušší verš. - S. K. Neumanu, F. Šrámek, K. Toman, F. Gellner, V. Dyk, P. Bezruč

Žádné komentáře:

Okomentovat