Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Čechy: 2

Bohuslav Balbín (1621 – 1688)
- Spisovatel, historik, literární teoretik
- latinské dílo Rozmanitosti z historie Království českého – česká vlastivěda, osídlení, kulturní památky, světci, panovníci
- Nástin humanitních disciplin, Otázky Řečnické
- Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště českého –obsahuje právo národa na vlastní jazyk- vydána na počátku národního obrození

Adam Michna z Otradovic (1600 – 1667)
- varhaník a hudebník, sbírky duchovních písní, autor ukolébavek, milostných písní, vánočních koled
- Česká mariánská muzika, Loutna česká, Svatoroční muzika

Bedřich Bridel (1619 – 1680)
- básník, překladatel, profesor rétoriky
- poema Co bůh?Člověk? – mystická, patetická úvaha o dokonalosti boží anicotě lidské existence
- vánoční poezie Jesličky
- Život svatého Ivana – prozaická, veršovaná adaptace legend o sv. Ivanovi
-
Bohumír Hynek Josef Bilovsý (1659 – 1725)
- kázání, postily

Jan Ignác Dlouhoveský (1638 – 1701)
- knihy exempel – krátké příběhy dokazující morální tezi

Žádné komentáře:

Okomentovat