Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Číslovky (numeria)

4) Číslovky (numeria)
- slova číselného významu, vyjadřují počet, pořadí apod.
- mluvnické kategorie: rod, pád, číslo - určujeme ve shodě s podstatnými jmény, druh, vzor
- podle významu rozeznáváme číslovky určité (sto) a neurčité (několik, mnoho, málo)
- základní - na otázku kolik (jeden, několik)
- řadové - na otázku kolikátý, který (první, stý, několikátý)
- druhové - na otázku kolikerý (dvoje, dvojí, šestero, několikero)
- násobné - na otázku kolikanásobný, kolikrát (dvojnásobný, dvakrát, několikrát)
- podílné - na otázku po kolika - předložkové výrazy (po jednom, po několika)
- číslovky řadové, druhové a násobné se skloňují jako adjektiva vzoru tvrdého (mladý) nebo vzoru měkkého (jarní) - tvary složené.
- Jen číslovky druhý a od čtvrtý výše mají ve spojení s půli tvary jmenné (půl druha).
- základní číslovky - jeden - jako ten, číslovky dva, oba - zvláštní tvary (1.,4. - dva, oba; dvě, obě. 2.,6. - dvou, obou. 3.,7. - dvěma, oběma), číslovky tra , čtyři
- podle substantiv ženského rodu vzoru kost (liší se tvary 2. pádu - čtyř a 7. pádu - třemi,
- neurčité číslovky několik, kolik, tolik, mnoho -jen dva tvary - kromě 1. a 4. p. jen tvar několika, kolika, tolika, mnoha.
- číslovka málo - ve spojení s počítaným předmětem - nesklonná - popřípadě v 2. p. se užívá mála. Stojí-li samo o sobě, skloňuje se.

Žádné komentáře:

Okomentovat