Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Tereza Nováková

Tereza Nováková
- narodila se v Praze v česko-německé rodině
- díky znalosti cizích jazyků mohla studovat vývoj evropských literatur a později také překládat
- národní nadšení 60. let v ní vzbudilo zájem o vlastenecké otázky a českou literaturu
- vdala se a se svým manželem (středoškolským učitelem) se přestěhovala do Litomyšle
- tady se pak věnovala národopisu, ženskému hnutí a psaní.
- Po návratu do Prahy rediguje časopis Ženský svět.
- Poslední období života prožila střídavě v Praze a ve východních Čechách.
- zaobírala se myšlenkovým vývojem společnosti
- psala životní romány - měla 1 hlavního hrdinu a sledovala jeho život - monografické romány
- na počátku své literární tvorby se zabývala náměty z měšťáckého prostředí.
- Vyvrcholením těchto tvůrčích snah a zároveň přelomem v její tvorbě je Maloměstský román - líčí osud dcery K. Havlíčka - v knize povídek Úlomky žuly vykresluje na základě svých postřehů venkov a jeho obyvatele v mimořádných situacích.
- Například - Jan Jílek -je to evangelík (protestant), kterého společenské poměry 18. století (náboženská nesvo¬boda~ donutí emigrovat.

Žádné komentáře:

Okomentovat