Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

František Gellner

František Gellner

- padl v prvním roce války
- satirik, básník, prozaik
- 1911 nastupuje do lidových novin.
- stává se členem družiny seskupující se kolem Neumanna
- psal také politickou satiru a kuplety (ironický pohled písňovou formou na hl. hrdinu ) navazující formou na městský písňový folklór
- Po nás ať přijde potopa! – výsměch měšťácké společnosti a jejím ideálům, morálka
- Radosti života - značí ironický postoj, zastírající bolest zklamaného srdce - sebeanalýza. Forma osobní zpovědi – báseň Což, páni spisovatelé (sbírka Radosti života)
- drama Přístav manželství - po jeho smrti vydány 3 svazky uspořádané M. Hýskem
- sbírka Nové verše - vydána po smrti. Naznačuje pozvolné zmoudření básníka.
- Perspektiva - vrchol cynizmu. Vědomé vytváření cynizmu dokazuje v básni Přetékající pohár své srdce a touhu po lásce vyjadřuje pomocí symbolu - poháru
- Užívá dobových forem zábavy – kuplety, šansony, forma popěvku, písně
- Odlišnost od symbolismu – přímé pojmenování, žádné metafory a symboly
- Obraz velkoměsta, odpor k měšťáckému světu, falešné morálce a pokrytectví
- Zdánlivě cynický výsměch, ironie, zastírá bolest, hořkost a zklamání
- Otevřenost až šokující věrnost, racionální pohled

Žádné komentáře:

Okomentovat