Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Romantismus ve světové a české literatuře

Romantismus ve světové a české literatuře


Společenské podmínky:
- Konec 18. století – 19. století
- formální sešněrovanost klasicismu
- idea osvobozeného člověka – J.J. Rousseau, volnost, rovnost, bratrství
- revoluční zvraty, francouzská revoluce a dále postupující revoluční vlna..
- napoleonské války, policejní režimy
- nespokojenost člověka buřičství.
- národně osvobozenecká hnutí, právo na sebeurčení každého národa..

Znaky:
- Touha po nepřítomném, neuspokojenost, neklid, duševní rozjařenost, pohyb k něčemu co zde není
- Potřeba úniku z obyčejného života – do minulosti, exotických končin, únik do vlastního nitra, touha po nekonečnu- mystická příroda, bůh…
- Touha po dokonalém společenském řádu
- Zobrazování jevu a jeho protikladů, střet protikladných postav, jejich charakterů atd..
- Intenzivní citovost, fantazie, protiklad snu a skutečnosti
- Také bezcílná touha, která pramenila v pocit marnosti bytí, nudu a melancholii, pocit osamění, odcizení…
- Osobitost, postavy dávají na odiv svůj citový život, většinou jsou ztělesněním autora, jsou vyjímeční, neschopnost a nezájem přizpůsobit se
- Dávají důraz na zvláštnosti, které diváka upoutají
- Užívají slova, která nejsou jinými nahraditelná, žádné abstraktní pojmy.

Žádné komentáře:

Okomentovat