Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Neohebné slovní druhy II

8) spojky (konjunkce)
- spojují jednotlivé větné členy nebo věty.
- souřadicí - a, i, nebo, avšak, ani - ani, ať - at', ...
- podřadicí - když, jakmile, protože, aby, že, třebaže, ...

9) Částice (partikule)
- uvozují věty a označují druh nebo charakter věty nebo i slova, rozkaz, otázku, zvolání.
- samy nejsou větnými Geny

10) Citoslovce (interjekce)
- vyjadřují nálady, city a vůli mluvícího, nebo na něco upozorňuje, anebo označují hlasy a zvuky.
- stojí zpravidla samostatně a nevstupují do větných vztahů s jinými slovy

Žádné komentáře:

Okomentovat