Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Francie

Francie
Stendhal
- román – Červený a Černý – společenské poměry ve Francii, nenávist atd…

Honoré de Balzac
- zakladatel realismu
- Lidská komedie
- 100 románů
- obraz francouzské společnosti od revoluce
- důkladný popis různých prostředí i postav všech společenských vrstev
- měšťáctví, mamonářství, touha po moci a zisku, pokrytectví
- Otec Goriot
- Prolínání osudů několika postav
- Mravní hodnoty přepočítávány na peníze, jakýkoli otevřený cit je považován
za slabost
- podrobné popisy ulic, města…
- jazyk charakterizuje postavy a prostředí
- Lesk a bída kurtizán - vztah nejvyšších vrstev a podsvětí

Gustav Flaubert
- zobrazuje lidské vášně a city
- Paní Bovaryová – Ema - touha po romantice, zklamání, unuděná z měšťanského
života
- trochu psychologický román
- Citová výchova
Emile Zola
- představitel naturalismu, postavy lišící se od společnosti – vyvrhelové, naturalistický popis, zachycuje totální rozklad osobnosti, trochu psychologický..
- Tereza Raquinová – hrdinka hříčkou vlastních vrozených chyb, výsledek vlivu
prostředí a dědičnosti
- zbavena vlastní svobodné vůle
- Zabiják – z prostředí pařížských krčem, vliv alkoholu na morální svědomí, kritický tón
- Lidská bestie

Žádné komentáře:

Okomentovat