Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Ruchovci , Lumírovci

kolem 70. a 80. let 19. století - spory o českou národní orientaci mezi staro (pasivní opozice) a mladočechy (aktivní)
- Poezie formou dvou skupin nové generace návaznost na Májovce
- 1.) ruchovci – tzv. škola národní
• S. Čech, E. Krásnohorská
• 1868 Almanach Ruch – na počest položení základního kamene k národnímu divadlu)
• časopis Osvěta
• v popředí ideje národního obrození, bojové vřelé, vlastenectví, důraz na domácí tradice
• slovanství, historismus, zájem o venkov

- 2.) lumírovci – tzv. škola kosmopolitní
• J.V.Sládek, J. Vrchlický, J.Zeyer
• Časopis Lumír
• Úsilí povznést českou literaturu na světovou úroveň, vliv myšlenkových proudů cizích, požadavek umělecké svobody
• Poezie lyrická
o Próza
 Rozkvět románu historického a venkovského, metoda kritického realismu
o Drama
 Obraz minulosti, současná vesnice

Žádné komentáře:

Okomentovat