Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Generace májovců a její literární cíle + charakter literární tvorby ruchovců a lumírovců

Generace májovců a její literární cíle + charakter literární tvorby ruchovců a lumírovců

- 60. – 70. léta 19.století
Znaky:
- období po Bachovského absolutismu
- policejní opatření, persekuce, významné osobnosti umlčeny – žaláře Havlíček, Sabina, Frič
- specializace na vědeckou práci
- nová politická situace – hospodářský vzestup českého měšťanstva
- rozštěpení národní strany na mladočechy a na staročechy
- rozkvět kultury – vznik Sokola (M.Tyrš)
• pěveckého spolku Hlahol
• umělecké besedy
- otevřen Prozatímní divadlo
- položen základní kámen k národnímu divadlu (1868)
- národní manifestace kulturní a politická, projev síly národa

- nástup nové generace = májovci – literární skupiny
o almanach Máj – sympatie k Máchovi
o - Barák, Neruda, Hálek, Světlá, Heyduk, Šolc, Mayer
o - ze starší generace přispěli do Almanachu – Sabina, Němcová a Erben
Zásady Májovců:
- svou tvorbou bojovali proti útisku sociálnímu i národnostnímu (zájem o přítomnost)
- lidovost (tvorba pro lid o něm)
- navazují na základy Máchy a Erbena
- realismus (pravdivý obraz skutečnosti)
- úsilí povznést českou literaturu na světovou úroveň („dohánění evropy“)

Žádné komentáře:

Okomentovat