Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Evropská renesance:

Evropská renesance:
1.)Itálie – už na přelomu 13. a 14. století

Dante Alighiery (1265 – 1321)
- Epická báseň Božská komedie
- tři části: Peklo, Očistec, Ráj
- námět vychází z bible, putování autora – vzdělance třemi záhrobními říšemi- alegorická pouť člověka za spásou, poznáním, Bohem, světlem.
- Průvodci – Vergilius – symbol pozemského vědění
- Beatrice – symbol nadpozemské dokonalosti (žena – anděl,zemřelá
autorova milenka)
- forma: duchovní epos – příběh s bohatým dějem, hrdinou je sám básník,
typická trojčlennost (33 zpěvy, tříveršové sloky –
terciny)
- renesanční znaky:
 láska k antické vzdělanosti (autor se dovolává Homéra)
 touha člověka (autora) po poznání
 láska k vlasti (Florencii), touha po sjednocení Itálie
 trest za lidské viny
 střetá se středověké myšlení (víra v posmrtný život,
- Vergilius nesmí jako pohan do ráje, Odysseus potrestán za to, že chtěl poznávat) s novověkým(vliv antiky, motiv lásky autora k Beatrici)
- další díla: milostná lyrika – Nový Život
Traktát – monarchie, hostina, o lidové mluvě

Žádné komentáře:

Okomentovat