Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Česká historická próza v době nástupu realismu, její další vývoj, příklady ze světové literatury

Česká historická próza v době nástupu realismu, její další vývoj, příklady ze světové literatury

- historická próza – výchovná národní tendence
- historická věrnost, typizace, vliv Francouzské a Ruské literatury

Václav Beneš Třebízský
- pokrokový názor na české dějiny
- Anežka Přemyslovna
- selské vzpoury z doby Josefa II. – Bludné duše
- Trnová koruna – pobělohorská doba
- Královna Dagmar

Alois Jirásek
- historická próza, nejrozsáhlejší obraz o českých dějinách
- výchovný význam
- realistický historický román, forma epopeje
- jazyk – srozumitelný, prostý, archaismy…
- témata historická – symbolizují věrnost pravdě, boj za ni, vytrvalost v boji až do smrti
- pohádkové téma: Lucerna – s lidovými a humornými prvky, vlastenecký charakter
- Nejdávnější doba: Staré pověsti české – nejstarší období, prameny Dalimil, Kosmas, nevěrohodné
- Husitská doba: Mezi proudy – odraz narůstání společenských rozporů za Václava IV., počátky reformního hnutí - husitství, vydání Kutnohorského dekretu, osudy Jana Žižky
- Proti všem – husitská trilogie - Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč
- Doba národního obrození: F.L. Věk – národní obrození
- Filozofská historie – život studentů, příprava Majálesu, události roku 1848, vlastenci X poněmčené měšťanstvo, zachycuje vrcholné obrozenecké tendence
- Temno – obraz doby největšího útlaku
- Psohlavci – doba pobělohorská, vzpoura Chodů. Kozina x Lamminger (Lomikar), zbavil je práva, kozina a spol. oběšeni. Do roka a do dne Lomikar zemřel!
- Jiráskův přínos
o nejrozsáhlejší obraz těžkých dějin
o výchovný význam – znalost dějin je posilou národního sebevědomí
o autorovo vlastenectví
o realistický historický románu
o vyprávění, obraz davových scén
o umění portrétu
o tzv. kolektivní hrdina

Žádné komentáře:

Okomentovat