Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Slovesa (verba)

5) Slovesa (verba)
- vyjadřují děj, a to činnost nebo stav.
- slovesa se časují, určujeme u nich osobu, číslo, čas, způsob, rod, vid a zařazujeme je ke slovesné třídě a ke vzoru.
- slovesné tvary, které vyjadřují osobu, jsou tvary určité. Jsou ve větě slovesným přísudkem. Př. Otec pracuje. Dům se staví. Přijdu.
- tvary, které nevyjadřují osobu a způsob, jsou tvary neurčité. Nejsou ve větě přísudkem.
- Vyjadřují jen vid a rod slovesní (infinitiv: číst, nést)
- zčásti ještě číslo a rod jmenný - mužský, ženský a střední
- a jisté časové vztahy (přechodníky a příčestí: nesa, nesouc, nesen, nesena, nesení, ...)
- ve větě mohou být nejrůznějšími větnými členy - podmět (Mýtit se je lidské),
- předmět (Rozhodla se udělat to),
- přívlastek (Seděla majíc ruce v klíně).
- 1. třída - e - nese (peče), bere (maže), tře
- 2. třída - ne - tiskne, mine, začne (zajme)
- 3. třída -je - kryje, kupuje
- 4. třída - í - prosí, trpí (sází)
- 5. třída - á – dělá
- vid dokonavý - vyjadřuje děj nějak ohraničený (doběhl, přinesl) nemohou vyjádřit skutečnou přítomnost, jejich tvary přítomného času označují už budoucnost (vyrobí, uspí, napíše). .
- vid nedokonavý - vyjadřuje děj jako prostě probíhající bez ohraničení (píše, maluje, sedl
- slovesný rod činný a trpný

Žádné komentáře:

Okomentovat