Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Souvětí podřadné ( s podřazováním)

Souvětí podřadné ( s podřazováním)

- obsahuje jednu větu hlavní a jednu nebo více vět vedlejších
- věty vedlejší závisí na větách řídících jako větný člen (většinou lze větný člen nahradit odpovídající větou vedlejší a naopak)
- Adt  Do mého příchodu o ničem nerozhodujte. VV příslovečná časová Dokud nepřijdu, o ničem nerozhodujte.
- vedlejší věty jsou spojkové (uvozeny spojkami podřadicími) nebo = vztažné (uvozeny vztažnými zájmeny, např. kdo, co, který, čí, jenž, nebo vztažnými příslovci (kam, kde, kdy ap.)
- spojky nejsou větnými členy, vztažná zájmena a příslovce jsou větnými členy
- tzv. odkazovací slova, tj, ukazovací zájmena nebo odkazovací příslovce věty řídící, která odkazují na větu vedlejší, nepokládáme za větný člen Koupil jsem to, co se mu líbilo.

Žádné komentáře:

Okomentovat