Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Romantismus v Čechách

Romantismus v Čechách
- hlavní úkol literatury = výchova k vlastenectví, tento požadavek zpomaluje vývoj
romantismu v Čechách
Karel Hynek Mácha (1810 – 1836)
- odpor k tehdejším poměrům, pocit osamělosti a pesimismu, zklamání, protiklad snu a zkušenosti, touha po lepším světě
- inspirací pro další básníky pozdějších stylů
- Máj – podmět k filozofickým úvahám o smyslu života, ostrá kritika tehdejší společnosti (rozvrácená rodina, citová lhostejnost…)
- Marinka – obraz pražské chudiny
- Román – Cikáni složité lidské vztahy, pocity vyděděnců, realistická kresba postav
- Pouť krkonošská – obraz přírody, básnická próza
- Historické náměty – Křivoklát – vnitřní tragédie osamoceného člověka
- Nepochopen současníky

Žádné komentáře:

Okomentovat