Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Velká Británie

Velká Británie

Robert Burns (1759 – 1796)
- Písničkář, za NO oblíben i u nás
- oslavuje lásku, přátelství.., píše také o revoluci a snaze o svobodu
- jeho básně jsou otevřené a byly mnohdy upravovány vydavateli

William Blake
- písničkář, píše manifest Snoubení nebe a pekla
- buřičské názory prvním z prokletých básníků, odpor ke všemu co člověka spoutává – Písničky zkušenosti, oslavuje čistotu dětské duše - Písničky nevinnosti

Lord Byron
- básník a dramatik, dramatická báseň Manfréd – postavy rouhačů, rozervanců, mstitelů, ale i hrdinů, kteří byli předlohou pro další romantická díla
- Childe Haroldova pouť – cesty, intimní i společenský život spisovatelův, protest proti nesvobodě a tyranství
- Satirický epos – Don Juan – užívá proslulého svůdce žen, aby se vysmál společnosti a náboženskému pokrytectví

Percy Bysshe Schelley
- básník a myslitel, společné s lordem Byronem měl to, že oba protestovali proti společenským předsudkům, státnímu i náboženskému útisku
- Odpoutaný Prométheus – o lidské svobodě, kontrast lidskosti a božské tyranie, víra v konečné vítězství dobra
Walter Scott
- napsal 48 románů a povídek s historickým námětem – zakladatelem historického románu – Ivanhoe – napětí, milostná tematika, rytířské souboje, atmosféra hrdinství, cti, nadšení a vlastenectví, konec 12. století, Srdce Edimburku

Žádné komentáře:

Okomentovat