Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

RURALISTÉ

RURALISTÉ

 z latinského slova ruralis = venkovský
 zdůrazňovali zkreslenou představu o vesnici jako jedné rodině
 poukazovali na silný vztah sedláku ke své půdě jako k jediné hodnotě
 venkov byl líčen v protikladu s chaotickým městem
 představitelé:

Josef Knap
 pracoval v divadelním oddělení ND
 řídil časopis a edici Sever a východ (= centrum Ruralistů)
 dílo:
Réva na zdi
Muži a hory
Vysoké jarní nebe
= romány

Puszta
- román z Podkarpatské Rusi

František Křelina
 dílo:
Hubená léta
- román

Hlas na poušti
Puklý chrám
Bábel
= volná trilogie z Podještědí

Klíče království
- historická tématika

Každý své břímě
- román

Dcera královská, blahoslavná Anežka české

Žádné komentáře:

Okomentovat