Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

15. maturitní otázka

2. IMPRESIONISMUS
 vznikl v 70. letech 19.st. jako výtvarný směr mezi francouzskými básníky
 z lat. slova " impressio" - dojem
 jeho základem je přesvědčení, že poznání skutečnosti se odehrává a uskutečňuje v individuálním prožitku neopakovatelného okamžiku
malíři: Claude Monet
Edgar Degas
Auguste Renoir
Paul Gaugin
Vincent van Gogh

znaky výtvarného umění:
 hra světla a stínu
 vystižení konkrétního dojmu
 malovali převážně portréty

sochaři: Auguste Rodin

hudba: Claude Debussy
Richard Wagner

literatura:
 snaha autorů sdělit bezprostřední subjektivní dojem, vyjádřit okamžitou náladu
 zachytit neopakovatelné chvíle tzv. " pravdu okamžiků"
 potlačení rozumové účasti na obsahu
 volné řazení sluhových a zrakových vjemů
 projevuje se převážně v lyrice, pokud se vyskytl v próze nebo dramatu, tak jen oddělené lyrické pasáže, kde autor popisuje pocity hlavního hrdiny
 stal se i metodou literární kritiky, která hodnotila dílo pouze podle subjektivních dojmů
 představitelé:
Paul Verlaine
Antonín Sova
Karel Hlaváček
Fráňa Šrámek

Žádné komentáře:

Okomentovat