Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

28.10.1918 vznikl samostatný Československý stát, politická situace:

politická situace:
 28.10.1918 vznikl samostatný Československý stát
 do jeho čela byl zvolen 1. československý prezident T. G. Masaryk
 existovalo několik politických stran
 Sociálně demokratická strana
 Národně socialistická strana
 Agrární strana
 Komunistická strana

hospodářství:
 po 1. světové válce bylo v hluboké krizi
 od r. 1934 hospodářství poměrně nestabilní, narušovaly ho politické poměry v Evropě, největší vliv měl nástup Hitlera
 r. 1938 bylo Československo přinuceno přijmout tzv. Mnichovskou dohodu
 odstoupení Německu z pohraničních sudetských území
 v březnu 1939 nacisté okupovali české země a vytvořili Protektorát Čechy a Morava

literatura:
 česká literatura byla pozadu za evropskými a světovými literaturami
 na počátku 20. st. se naše literatura dostala na úroveň Evropy
 umělci měli tendence používat moderní prvky, tyto moderní směry se v české literatuře neosvědčili
 z literatury vymizela historická tématika a vesnický román
 zvýšená pozornost se soustřeďuje na průmysl, města, průmyslová centra a život dělníků ( tato tématika je spjata s proletářskou literaturou)
 objevuje se katolická literatura
 do této doby byla jediným kulturním centrem Praha a jedinou univerzitou v Čechách Karlova univerzita – dochází k decentralizace kulturních center a stává se jimi Plzeň, Brno a Ostrava

Žádné komentáře:

Okomentovat