Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

15. maturitní otázka

 Próza
Stříbrný vítr
- impresionický román
- hl. postava je Jeník Ratkyn, omezovaný rodinným prostředím maloměsta, školou i rodinou, rozbijí skutečná i domnělá pouta
zabraňující rozletu mladého člověka, chce být barbarským dobyvatelem světa,

Křižovatky
Tělo
= milostné romány

 Drama
Léto
- komedie

Měsíc nad řekou
- drama, které vzniklo v Písku při sjezdu abiturientů


Viktor Dyk
 prozaik, básník, dramatik
 narodil se v malé vesničce u Mělníka v rodině úředníka
 studoval gymnázium, pak práva
 účastnil se politického života
 za 1. světové války byl vězněn
 zemřel v Jugoslávii, utopil se v moři
 dílo:
 Poezie
- vyjadřovala vzpouru, skeptickou náladu, odmítavý postoj

A porta inferi
- „ Od bran pekelných“
- sbírka napsaná v době jeho věznění

Síla života
Marnosti
= lyrické sbírky

Satiry a sarkasmy

Pohádky naší vesnice
- sbírka politických, kulturních a literárních satir

Buřiči
- sbírka, ve které protispolečenský postoj vyvrcholí až k anarchismu

Buřiči a smíření
- sbírka

Milá sedni loupežníků
- balada

Žádné komentáře:

Okomentovat