Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

13. maturitní otázka

 propagátoři realismu zdůrazňovali význam pečlivého studia venkovského lidu
 v 80. letech byla přeměna životního prostředí na venkově a růst sociálních protikladů ještě silnější
 spisovatelé se ve svých dílech snažili zachytit soudobou vesnici
 ve vesnici nespatřují ideální prostředí, nevidí ji pouze jako protiklad „ zkaženého města “ , přesto přetrvává idealizace venkovských lidí
 rozvoj povídky a románu

Karel Václav Rais
 narodil se v lázních Bělehrad, otec byl chudý rolník a tkadlec
 vystudoval pedagogickou fakultu a působil jako učitel na vesnických školách, potom v Praze
 vliv na jeho tvorbu měl Neruda a S. Čech
 díla se odehrávají většinou na vesnicích, kde si všímá vztahů mezi lidmi, kteří byli ovlivněni penězi,
majetkem a touhou po panském životě
 dílo:
Výminkáři
- povídková kniha
- hlavní tématickou náplní je rozklad rodinných svazků, spory dětí s výminkáři ( stařeny a starci, kteří přes nevděk svých dětí pomáhají do konce života mladým)
- starší generace je ponižována, odsuzována a často nenáviděna

Potměchuť
Horské kořeny
Rodiče a děti
= povídkové knihy o vztahu starých a mladých lidí na vesnici

Kalibův zločin
- román o tragédii rozvráceného manželství

Žádné komentáře:

Okomentovat