Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

15. maturitní otázka

 konec 19. století
 dochází k ostrému konkurenčnímu boji o ovládnutí trhů mezi světovými velmocemi
 překotný vývoj moderní civilizace zrychlil životní tempo, prohloubil lidskou vnímavost a psychiku, přispěl k zvýšení životní nejistoty
 ve společnosti vládne pesimismus až katostofismus

Literatura:
• dymanický vývoj společnosti měl vliv i na literaturu, vedl k rychlému střídání uměleckých směrů, nebo jich existovalo několik najednou
umělecké směry:
 symbolismus
 impresionismus
 expresionismus
 naturalismus
 dekadence

• důraz na tvůrčí svobodu, vyjadřovali odpor ke společnosti a její morálce
• heslem tehdejšího umění bylo vytvářet " umění pro umění"
• důraz na formu, na pravdivé zachycení zkušeností autora, jeho prožitků, nálad a na citové vnímání
• byly vytvořeny nové estetické formy
• existovala spousta literárních směrů a žánrů
• na výsluní se dostávají filozofické práce Artura Schopenaura a Friedricha Nietzscheho


1. SYMBOLISMUS
 80. léta 19. století
 vznikl ve Francii
 byl ovlivněn již existujícím realismem a naturalismem
 symbol = předmět, postava nebo scéna, která měla kromě prvotního významu ještě význam přenesený( skrytý) např. pro Ježíše - beránek, pro čerta - had...
 vyjádření pomocí náznaků nebo symbolů, použití volného verše
 kladen důraz na hudebnost verše
 snažili se lidem vsugerovat, vnutit nějaký pocit
 představitelé:
Charles Boudelaire
Paul Varlaine
Jean Arthur Rimboud
Stéphane Malerné
Otokar Březina
Antonín Sova
Karel Hlaváček

Žádné komentáře:

Okomentovat