Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

PROLETÁŘSKÁ POEZIE

PROLETÁŘSKÁ POEZIE

• vznikla r. 1920, když představitel starší generace Josef Hora vydal sbírku Pracující den
• zanikla r. 1924, když zemřel J. Wolker
• první reakce mladé generace na konec války
• spojovala je myšlenka změnit kapitalistickou společnost na socialistickou
• boj proti sociálnímu útlaku a válce
• r. 1920 byl založen spolek Devětsil (patřili do něj: J.Wolker, J.Seifert, K.Biebl, J.Hora, J.Hořejší)
• programový manifest proletářské poezie sepsal J. Wolker do stati Proletářské umění (byla vydána r. 1922 v časopise Var)• základní požadavky proletářské poezie:
 sociální angažovanost tvorby
 tendenčnost
 kolektivnost
 přiblížení dělnictvu, vytvoření literárního typu hrdiny z dělnického prostředí
• představitelé:

Jiří Wolker
 narodil se v Prostějově v úřednické rodině
 měl všestranné umělecké nadání
 prozaik a literární kritik, představitel proletářské poezie
 vystudoval práva
 onemocněl tuberkulózou
 léčil se u Jaderského moře, ve Vysokých Tatrách
 přesto ve 24 letech umírá
 dílo:
Host do domu
- 1921
- básnická sbírka napsaná v mládí
- ovlivněna vitalismem a tvorbou F. Šrámka
- námětem jsou obyčejné věci, plná idylické poezie
- básně: Okno, Kamna, Věci, Poštovní schránka
- závěrečná báseň Svatý kopeček psaná formou Pásma = volné řazení myšlenek

Žádné komentáře:

Okomentovat