Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

13. maturitní otázka

Český naturalismus
 současně s realismem pronikal do české literatury i naturalismus
 spisovatelé se brali vzor z franc. literatury( E. Zola)
 zdůrazňoval podrobný popis sociálního prostředí
 představitelé tvrdí, že člověk se nemůže osvobodit od prostředí a zděděných vlivů, protože jeho život je předurčen
 hlavními postavami děl jsou opilci, sobci, mravně upadlé ženy
 spisovatelé nechtějí podrobně líčit děj, chtějí zaujmou podrobným popisem, drastickými scénami, zaujatými dialogy, kde používají lidé hrubé výrazy
 představitelé:

Vilém Mrštík
 dílo:
Pohádka máje
- milostný román

Santa Lucia
- román

Karel Matěj Čapek - Chod
 pocházel z Domažlic
 působil jako novinář
 dílo:
Kašpar Lén mstitel
- monografický román

Antonín Vondrejc
- román z prostředí pražské umělecké bohémy

Turbína
- román, příběh patricijské rodiny

Jindrové
- tragický román

Žádné komentáře:

Okomentovat