Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

rozdělení společnosti po 1. světové válce

 po 1. světové válce je celá Evropa politicky, ekonomicky i společensky otřesena
 dochází k velké společenské diferenciaci = rozdělení společnosti na chudé a bohaté
 je porušena celá soustava hodnot, která vede k rozkladu společnosti, společnost je rozdělena do 3 skupin:
1. skupina
- mají pocit, že vše staré, co dosud platilo je teď špatné
- vede k nihilismu
- pro člověka je najednou všechno špatné, nemá smysl života

2. skupina
- lidé, kteří se snaží najít smysl života
- nachází ho v liberálním humanismu

3. skupina
- lidé, kteří se snaží najít nějaké východisko a nachází ho v humanismu
- především ve východní Evropě

literatura:
 projevují se 2 tendence:
a) skeptická literatura – klade důraz na poznání a to i v těch nejdrastičtějších podobách
b) historicky – optimistická literatura – je více zaměřena na nadějnou budoucnost

 próza byla ovlivněna vznikem nových uměleckých směrů ( futurismus, kubo – futurismus, dadaismus..)
 lidé vyznávají Pragmatismus = (pragma = čin) filozofický směr, který vznikl v Americe, zakladatelem byl William James, hlavní myšlenkou je, že dva lidé sledují jednu skutečnost, vidí ji každý svým způsobem,nemají objektivitu
 spisovatelé, kteří tvoří v tomto období patří ke spisovatelům realismu, spojuje je zájem o hluboké a celistvé poznání a zachycení skutečnosti

Žádné komentáře:

Okomentovat