Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

ODRAZ 2.SVĚTOVÉ VÁLKY

 po 2. světové válce (vítěz Rusko) jsou zde převážně ruské literatury
 boje mezi západní a východní Evropou – vybudování tzv. Železné opony
 v r. 1948 bylo znárodnění
 do této doby byla evropská literatura považována za vzor všem ostatním literaturám
 z důvodu politické nestability jsou oceňovány neevropské literatury
Laureáti Nobelovy ceny: E. Hemingway, W. Faulkner, J. Steinbeck, J. B. Singer, B. Pasternak, M. Šolochov,
J. Seifert
 témata:
 zážitky z 2. světové války
 rozvoj vědy a techniky ( umožňuje nové poznání světa a vesmíru, ale nastává i devastace ŽP)
 globální problémy lidstva (nemoci, drogy, atomové zbraně v Japonsku, rasismus)

1. ODRAZ 2.SVĚTOVÉ VÁLKY
 autoři vyjadřují krutost a nenávist 2.sv. války
a) Východní literatury (Rusko)
- podávají válku jako oslavu vítězství nad fašismem
- oslava hrdinů
- v dílech najdeme vypjaté bojové scény
- představitelé:

Alexander Fadějev
 dílo:
Rudá garda
- román

Michail Šolochov
 dílo:
Osud člověka
- novela

Jurij Bondarev
 dílo:
Hořící sníh
- válečný román

Žádné komentáře:

Okomentovat