Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

14. maturitní otázka

 ve 2. pol. 19. století se rozvíjí tématický okruh historie
 česká politika nebyla úspěšná, nepodařilo se dosáhnout federativního uspořádání Habsburské monarchie
 důležitost tématiky z národní minulosti spočívá v upevnění pocitu národního sebevědomí a souvisela s nezávislostí českého státu
 historie měla zobrazovat slavnou českou minulost
 vznikaly historické povídky, romány a dramata
 autoři věnují velkou pozornost především době husitské a NO
 v dílech nacházíme historismy a archaismy

19. STOLETÍ

Alois Jirásek
1851- 1930
 narodil se v Hronově v řemeslné rodině
 v Broumově studoval německé gymnázium dostudoval v Hradci Králové
 po maturitě odešel studovat do Prahy historii na filozofickou fakultu
 po skončení studií působil jako středoškolský profesor v Litomyšli a Praze
 podepsal Květnový manifest českých spisovatelů, kteří se přihlásili za samostatný český stát
 přátelil se s Mikolášem Alešem, ten ilustroval některá jeho díla
 vzorem byl František Palacký
 dílo:
 nejstarší období dějin
Staré pověsti české
- čerpal z Kosmovi a Dalimilovi kroniky

Žádné komentáře:

Okomentovat