Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

ANGAŽOVANÁ LITERATURA

2. ANGAŽOVANÁ LITERATURA
 autoři vyjadřují nespokojenost s nedostatky doby
 zdůrazňují krizi mezilidských vztahů, což vede k pocitům ohrožení, úzkosti a odcizení
a) Existencionalismus
- představitelé:

Jean – Paul Sarte
 francouzský filozof, spisovatel a kritik
 odmítl Nobelovu cenu
 dílo:
Zeď
- povídky

Hnus
- román

Bytí a nicota
- filozof. úvahy o smyslu lidské existence, svobodě člověka

Albert Camus
 francouzský filozof a spisovatel
 oceněn Nobelovou cenou
 dílo:
Cizinec
- novela
- děj se odehrává v Alžírsku
b) Neorealismus
- v italské próze 40. – 50. let
- neorealismus = návrat k realismu
- v popředí stojí zájem o životy běžných lidí
znaky neorealistického románu:
 dějová dramatičnost
 drsnost
 sociální kritika
 důraz na morální hodnoty člověka
- představitelé:

Alberto Moravia
 dílo:
Horalka
- román

Římanka
- román

Žádné komentáře:

Okomentovat