Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

15. maturitní otázka

Karel Hlaváček
 představitel české dekadence
 kritik výtvarného umění, ilustrátor
 dílo:
Sokolské sonety
- básnická prvotina

Pozdě k ránu
- sbírka básní
- vyjádřil smutek z konce století

Mstivá kantiléna
- básnická sbírka s námětem z historie

Žalmy
- sbírka básní z posledních let autorova života


ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI
- 90. léta 19. století
- byli nespokojeni a zklamáni společností, bouřili se proti ní
- tendence překonat individualismus
- snaha sblížit literaturu se životem
- jejich tvorba byla ovlivněna různými směry:
1) anarchismus - chce neomezenou svobodu člověka, bezvládí, neuznává autoritu
státu
2) antimilitarismus - hnutí proti válce
3) civilismus - oslava vědy, techniky, stojů...
4) vitalismus - oslava života, přírody, soustřeďuje se na smyslové a citové
prožitky
- tato generace byla zpočátku spojena odporem k soudobé společnosti
- spojili se kolem časopisu Nový kult - 1897-1905, vydavatel S. K. Neuman
- snaží se o realistické vidění společnosti
- představitelé:
Petr Bezruč
Karel Toman
Fráňa Šrámek
Stanislav Kostka Neuman
František Gellner
Viktor Dyk

Žádné komentáře:

Okomentovat