Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

14. maturitní otázka

Miloš Václav Kratochvíl
 povoláním byl historik
 jeho práce byla spjata s beletristikou
 zajímal se hlavně o období a dobu pobělohorskou, dále pak revoluční rok 1848 – 1849
 zabýval se také monografickými portréty
 dílo:
Pochodeň
- román s husitskou tématikou

Mistr Jan Hus
- biograficko – psychologický román

Husitská kronika
Život Jana Ámose

Lásky královské
- romantický cyklus povídek

- zač. 20. století
Evropa tančila valčík
Evropa v zákopech
= romány, které stojí na pomezí beletrie a literatury

Žádné komentáře:

Okomentovat