Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

16. maturitní otázka

 objevil se v 2.pol. 19. století
 název z latinského slova realis = věcný, skutečný
 vliv rozvoje přírodních věd a filozofie ( především Pozitivizmus)
 vznik sociálních teorií
 rozvoj žurnalistiky, pozornost se upírá ke kritičnosti

hlavní znaky:
 pravdivý obraz skutečnosti
 stavěli rozumové poznání nad fantazii a city člověka
 literatura je chápána jako vědecká analýza společnosti
 vybírali se typické představitele různých společenských vrstev = tzv. typizace postav
 kritika nedostatků ve společnosti
 snahou je také propagovat ženskou emancipaci a společenské zrovnoprávnění žen
 nové výrazové prostředky: hovorová řeč, nářečí, archaismy..

Naturalismus
 z latinského slova natura = příroda
 krajní směr kritického realismu
 zobrazuje člověka jako výsledek vlivu dědičnosti a prostředí

Žádné komentáře:

Okomentovat