Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Vnější Makrookolí

 zkoumá národohospodářské jevy. Zkoumají se vztahy mezi podniky.
 Nepřímo ovlivňuje zákazníka
 Ekonomické činitele – ovlivňují možnosti firem nabízet produkty a možnosti zákazníků je kupovat. Koupěschopná poptávka obyvatel závisí na vývoji mezd a úspor, indexu spotřebitelských cen, vývoj životních nákladů, míra inflace a nezaměstnanosti, vývoj ekonomiky.
 Demografické podmínky – zkoumáme v regionech, městech a státech. Ovlivňují možnosti uplatnění firmy na trhu v určitém regionu, zkoumání velikost populace, věku, pohlaví, porodnosti, úmrtnosti, náboženství, rasy
 Přírodní a technologické podmínky – zásoby přírodních zdrojů a ceny, klimatické a geografické podmínky, každá nová technologie způsobí destrukci té staré
 Politické a právní podmínky – vytvářeny legislativou, vládními orgány, politickými skupinami. Firmy respektují dané zákony a právní normy, povinnosti k životnímu prostředí, vztah s dodavateli. Chrání společnost a spotřebitele před chováním podniku.
 Kulturní vlivy – hodnoty, zvyky, postoje a preference obyvatel. Uvnitř každé společnosti existují skupiny se stejnými názory a zájmy.

Žádné komentáře:

Okomentovat