Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2. Riziko transferu ...

2. Riziko transferu (uvalení moratoria na převod deviz do zahraničí, které je způsobeno ekonomickým potížemi cílové země)
3. Administrativní zásahy státu (odebrání dovozní licence, zavedení antidumpingových cel, předpisy omezující možnost podnikání)
4. Přírodní katastrofy

Nejúčinnějším preventivním opatřením proti teritoriálním rizikům je získávání informací o jednotlivých zemích. Podnikatelské subjekty se mohou chránit před negativními dopady teritoriálních rizik řadou preventivních i zajišťovacích opatření. K preventivním krokům patří zejména respektování rizikovosti teritoria při rozhodování o volbě cílového trhu, o volbě formy vstupu na zahraniční trhy a o teritoriální diverzifikaci obchodních, úvěrových a investičních aktivit firmy.

Významnou možností omezení teritoriálních rizik představuje pojištění, které bývá ve většině států poskytováno pouze se státní podporou, protože pro soukromé subjekty by byl tento typ pojištění příliš riskantní.

Žádné komentáře:

Okomentovat