Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Proces rozhodování:

Rutinní → probíhá rychle, zákazník zná výrobky, zboží denní spotřeby. Limitované → částečné přemýšlení, nový výrobek, otevření konkurence. Komplexní → důkladné zvažování, dražší výrobky (analýza problému, informační průzkum, vyhodnocení alternativ, rozhodnutí o nákupu, zhodnocení nákupu)

ANALÝZA SPOTŘEBITELE (právnické osoby)
- Činnost spojená se zkoumáním trhu a jeho zvláštností, varianty nákupních situací
- Členění dle odvětvové klasifikace nebo geografického hlediska
- Základem trhu organizací → státní nebo soukromé → výrobní, obchodní, rozpočtové organizace
- Dodavatele si firmy volí např. podle kvality a včasnosti dodávek, ceny, servisu
- Menší počet účastníků na trhu
- Nákupní situace → Opakovaná koupě, Poměněná koupě, Nová koupě

Žádné komentáře:

Okomentovat