Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Proces tvorby ceny

Proces cenové tvorby ovlivňují zejména náklady, poptávka a konkurence. Podle toho, který faktor firma upřednostňuje, můžeme vytipovat tři základní metodologické přístupy k cenové tvorbě. Jedná se o nákladově orientované ceny, o poptávkově orientované ceny a konkurenčně orientované ceny. V praxi se můžeme setkat převážně s následujícími šesti metodami cenové tvorby:


1. Stanovení ceny přirážkou
2. Stanovení ceny s ohledem na cílovou návratnost
3. Stanovení ceny podle hodnoty vnímané zákazníkem
4. Ceny vyjadřující přidanou hodnotu pro zákazníky
5. Následování ceny konkurence
6. Určení ceny pomocí cenových nabídek.


Stanovení ceny přirážkou - Tato základní jednoduchá metoda spočívá v připočtení standardní ziskové přirážky k nákladům na jednotku výroby. Výše přirážky se může lišit podle duhu zboží. Zisková přirážka (marže) bývá obvykle vyšší u luxusních výrobků, u sezónního a speciálního zboží,u zboží, které vyžaduje vysoké výdaje na manipulaci a skladování a u zboží s nízkou cenovou elasticitou. Tento způsob stanovení ceny často využívají obchodní mezičlánky. Hlavním problémem nákladově stanovených cen je fakt, že neberou v úvahu ostatní faktory (poptávku a konkurenci) a neumožňují proto pružnou reakci na situaci na trhu.

Žádné komentáře:

Okomentovat