Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

1. Externí analýzy jako nástroj pro tvorbu strategie.

- Podmínky pro umístění produktů firmy na trh (šance a rizika)
- Umožňuje rozšířit příležitosti, přinést výhody před konkurencí
- Určit faktory, které by nás v budoucnu mohly ohrozit
- Podmínky se stále mění → je třeba pořád analyzovat

Vnější Mikrookolí
 věda o chování dílčích ekonomických subjektů (domácnosti a firmy)
 přímo ovlivňuje zákazníka
 Konkurence - má velký vliv - firma jej může svými aktivitami ovlivnit, Síla vlivu konkurence dána možnosti a zdroji firmy, Musí se studovat chování konkurentů - přizpůsobit vlastní strategii a taktiku
 Partnerské firmy – dodavatelé, odběratelé, distributoři, dopravci, finanční instituce, zprostředkovatelé
 Zákazníci – tuzemská nebo zahraniční osoba, fyzická nebo právnická
 Veřejnost – skupiny obyvatel, které mohou ovlivnit chování firmy (Místní komunita reagující na sponzoring nebo ochranu zeleně, zájmové skupiny typu Greenpeace, sdělovací prostředky, zaměstnanci mluvící o firmě negativně nebo pozitivně)

Žádné komentáře:

Okomentovat