Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

K základním nevýhodám této strategie ...

Cílem další možné formy externí růstové strategie (horizontální integrační strategie), je pohltit či kontrolovat přímou konkurenci, která působí ve stejném odvětví. V mezinárodním marketingu se jedná o často používanou strategii. K hlavním výhodám tzv. integračních strategií patří možnost vyšší ziskovosti firmy díky rozšíření podnikatelských aktivit, možnost snížení rizik (rozložení podnikatelských rizik mezi více podnikatelských aktivit, snížení rizik souvisejících s mezinárodní logistikou) a posílení vyjednávací pozice vůči obchodním partnerům a případně i státním institucím.

K základním nevýhodám této strategie patří zejména vysoká kapitálová náročnost, riziko, že firma nebude nadále dostatečně rozvíjet základní podnikatelské aktivity a že dojde k oslabení její pozice na nosném trhu, riziko přílišné roztříštěnosti a obtížné koordinace a možnost ztráty identity podnikové kultury.


Diverzifikační růstová strategie
Cílem diverzifikační růstové strategie může být rozšíření stávajících aktivit, snaha o rozložení podnikatelských rizik, popř. se formou diverzifikace snaží firmy překonat sezónní výkyvy. Rozšíření stávajících aktivit může probíhat formou zahájení zcela nových podnikatelských aktivit (obvykle akvizice firmy z jiného oboru podnikání), může spočívat v rozšíření výrobkové škály či uvedení nových druhů výrobků na trh pod stávající značkou.

Žádné komentáře:

Okomentovat