Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

ANALÝZA SPOTŘEBITELE (fyzické osoby nebo domácnosti)

- Činnost zaměřená na výzkum jeho chování a výzkum procesu jeho rozhodování při koupi
- Chování spotřebitele je výsledkem duševních a fyzických aktivit směřujících k nákupu a pak ke spotřebě
- (vstup) soc. faktory → (nakupující) vlastní rozhodování → (výstup) nákup
Model ekonomického chování spotřebitele → vysvětluje chování spotřebitele jako výsledek vlivu ekonomických faktorů. Potřeby jsou teoreticky neomezené, ale zdroje jsou omezené. Snaží se uspokojit maximum potřeb minimem zdrojů.
Psychoanalytický model → Rozhodování ne vždy logické k okolí, Chování ovlivňují neměřitelné vlastnosti a charakteristiky
Model obecného spotřebitele → Kombinace ek. a psychoanalytického modelu. Působí faktory:
Kulturní (náboženské, geografické), Společenské (příslušnost k vrstvě), Osobní (životní etapa, vývoj rodinného života), Psychologické (motivace - Maslowova pyramida potřeb, Rozdílné vnímání informací, Znalosti a zkušenosti, Postoje - určitý vztah k výrobku, službě nebo firmě)

Žádné komentáře:

Okomentovat