Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Růstové strategie v mezinárodním prostředí

Snaha o rozvoj podnikatelských aktivit a o ekonomický růst je základní motivací všech firem, které se rozhodnou vstoupit na zahraniční trhy. V praxi je možné vytipovat tři základní formy růstových strategií:

1. Strategii intenzivního růstu
2. Integrační růstovou strategii
3. Diverzifikační strategii

Strategie intenzivního růstu
Základním cílem strategie intenzivního růstu je zvýšení objemu prodejů na stávajících segmentech díky aktivnímu marketingovému úsilí. Podnik se koncentruje na rozvoj stávajících aktivit a ještě více se specializuje na určitou oblast podnikání. K posílení pozice na cílovém segmentu se snaží např. získat nové zákazníky, přimět stávající zákazníky k častějším nákupům a k většímu množství nakupovaných výrobků, přesvědčit nerozhodnuté zákazníky ke koupi, nebo získat zákazníky konkurenčních firem. Při této strategii jsou využívány klasické marketingové nástroje: zvýšení kvality nabízených výrobků a služeb, inovace, rozšíření nabídky, nástroje cenové politiky, efektivnější distribuční politika, akce na podporu prodeje (promotion), repositioning značky, atd.

Žádné komentáře:

Okomentovat