Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Vše O MBA programech

MBA (Master of Business Administration) je manažerský vzdělávací program určený pro všechny manažery, kteří mají zájem o prohloubení již dosažených znalostí a získání profesního vzdělání napříč všemi obory.
Požadavky na přijetí jsou na většině institucí a škol velmi podobné. Hlavní podmínkou je ukončené vysokoškolské vzdělání (v některých případech stačí i bakalářský titul) a nejméně tři roky praxe na manažerské pozici. Ve výjimečných případech může být ke studiu přijat i uchazeč bez vysokoškolského vzdělání, pokud splňuje podmínku alespoň pětileté manažerské praxe.
Forma studia může být prezenční, kombinovaná, ale i online. Online studium probíhá prostřednictvím počítače s připojením na internet as využitím nejmodernějších komunikačních prostředků jako je e-learning, chat, webináře a další. Výhodou online vzdělávání je, že student může studovat odkudkoli na světě a kdykoliv podle svých časových možností. Další výhodou je, že student může začít své vzdělání v programu kdykoliv v průběhu roku a dále si své studium přizpůsobit individuálnímu režimu. Tato forma je ideální pro časově zaneprázdněné manažery, kteří chtějí skloubit vzdělávání s pracovním i osobním životem.
Nevýhodou online vzdělávání je minimální možnost setkávat se osobně s dalšími studenty, diskutovat a předávat si osobní zkušenosti a názory. Toto umožňuje distanční forma vzdělávání, která kombinuje samostudium s osobními setkáními, které se konají například prostřednictvím tzv. tutoriálů.
MBA programy poskytují teoretické vzdělání v základních disciplínách managementu jakož i zvládnutí nezbytných praktických manažerských dovedností (jednání a komunikace, řešení problémů, rozhodování a další), přitom se využívají aktivně metody jako případové studie, didaktické hry, tréninky, hraní rolí apod.
Vyučované předměty závisí na tom, zda je program MBA orientován spíše obecně nebo zda je zaměřen na určitou manažerskou specializaci, např. Human Resources, Finance, Marketing a další.
Délka trvání studia může být různá. Vzdělávání trvá od 1 do 3 let. Na Slovensku probíhá výuka v češtině, příp. v kombinaci s anglickým jazykem, méně často výhradně v angličtině.
Ceny jednotlivých programů se od sebe velmi liší. Cena MBA studia na Slovensku se pohybuje v rozmezí od 3 500 do 20 000 EUR.
Jedním z ukazatelů vysoké kvality každého programu MBA a škol je především spolupráce se zahraničními univerzitami či mezinárodní akreditace (AACSB, AMBA, FIBA, ACBSP).
Studium v ​​programu MBA je zpravidla ukončeno zpracováním závěrečného projektu a jeho obhajobou, resp. master 's thesis. Úspěšní absolventi získávají titul MBA (za jménem) a příslušný diplom.

Žádné komentáře:

Okomentovat