Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Program MBA

Program MBA je určen všem manažerům, případně budoucím manažerem, a je u něj kladen maximální důraz na přínos do praxe a praktického života, tak aby absolvent programu MBA mohl již v průběhu studia některé ze získaných dovedností a vědomostí okamžitě uplatnit ve své manažerské praxi.

Důležitou součástí programu Master of Business Administration je kvalitně zpracovaná závěrečná práce, která by měla být zároveň jakýmsi návodem na řešení otázek, které studenta programu zajímají, týkají se ho, a které řeší ve své manažerské praxi. Co se týče hlavního cíle programu MBA - jedná se zejména o prohloubení stávající praxi, příp. přípravu na praxi budoucí a praktické využití získaných znalostí a dovedností.

Pro koho je program MBA vhodný?

Program Master of Business Administration doporučujeme všem, kteří chtějí uplatnit výsledky svého studia ihned v praxi, v praktickém životě nebo v budoucí praxi manažera a hledají odpovědi a přístup v konkrétních situacích a otázkách.

Jak lze získat titul MBA za jménem?

Titul MBA (Master of Business Administration) je v České republice považována za tzv. Profesní titul v rámci celoživotního vzdělávání. Titul MBA se píše za jménem a není v ČR akademickým titulem dle zákona. Ve firmách se zahraniční účastí však Může být profesní titul MBA Vnímání Lépe než tituly akademické dle zákona ČR.

Jakou uznatelnost má titul MBA z americké univerzity v České republice?

V USA je titul MBA magisterský stupeň vzdělání (magisterský stupeň vzdělání v ČR představuj Například tituly Mgr., MgA. Či Ing.). V USA existuje takové postgraduální studium Executive MBA . V České republice zatím není velké povědomí o tom, že tzv. exekutivních MBA studium je čistě manažerské vzdělávání pro manažery, kteří mají již nějakou praktickou manažerského zkušenost. Během studia provozovatelů MOHOU prodávat zkušenosti z praxe a přínosem je Především v praktičnosti programu. Těmto studujícím manažerům je z 99% jedno, zda je MBA program uznán jako vysoká škola či nikoli, jde jim Především o osobní rozvoj.

Titul MBA za jménem lze získat manažerský studiem na LIGS University

Nezáleží na tom, jestli jste z Plzně, Prahy, Ostravy, Olomouce, Hradce Králové, Brna nebo z jiného města České republiky. Záleží pouze na Vašem odhodlání studovat a získat titul MBA (uvadat se za jménem). Studovat Můžete moderní formou Interactive Online odkudkoliv (postačí vám odhodlání, časová investice a připojení k internetu).

Studenti, kterého u nás na LIGS University studuji program Interactive Online MBA nebe exekutivních MBA dostávají americký vysokoškolský diplom a MOHOU používat titul MBA za jménem. Upozorňujeme je však, že tento diplom není v Česku na základě vysokoškolského zákona uznávaný jako alikvotní tuzemského vzdělání.

Žádné komentáře:

Okomentovat